Rol Bazlı Eğitimler

Siber güvenlik alanındaki farklı rollere yönelik yol haritası belirlemek ve bu yol haritası çerçevesinde personele gerekli eğitimleri vererek personeli o rol için yet iştirmeyi hedeflemektedir.

Rol Bazlı Eğitimler

Barikat tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ülkemizde kurumların ihtiyaç duyduğu siber güvenlik iş gücü ile ilgili 13 adet rol belirlenmiştir. Bu roller siber savunma,güvenlik test ve analizi, siber olaylara müdahale gibi gibi farklı uzmanlık alanlarında gruplanmıştır.

Rol Bazlı Eğitimler | Barikat Akademi

Eğitim İçerikleri • Güvenlik Direktörü
 • Güvenlik Mimarı
 • Güvenlik Analisti
 • Güvenik Operasyon Mühendisi
 • Sızma Testi Uzmanı
 • Güvenlik Denetçisi
 • Yazılım Güvenliği Mühendisi
 • İş Sürekliliği Yöneticisi
 • Olay Müdahale Uzmanı
 • Adli Bilişim Uzmanı
 • Zararlı Yazılım Uzmanı
 • Eğitim Sorumlusu
 • Hukuk Danışmanı