İş Bazlı Eğitimler

Klasik korunma yöntemleri, genellikle, kullanılan sistemlerin değişmediğini kabul eder ancak gerçek dünyada işler bu şekilde yürümemektedir. Her gün yeni tehditler ve zafiyetler ortaya çıkmakta, bilgisayar korsanları yeni hedefler keşfetmekte bu hedeflerden elde ettiklerini paraya çevirecek yöntemler geliştirmektedir.

Siber güvenlik işgücü yetiştirmek için eğitim programları hazırlanırken insan faktörü göz önünde bulundurulmaktadır ve eğitim sürecindeki tüm aşamalara (eğitim,uygulama,tatbikat,değerlendirme,ölçme,sınav,sertifikasyon v.b.) dikkat edilmektedir.

İş Bazlı Eğitimler

Bu eğitim, Siber güvenlik alanında çalışan personele, teknolojinin ve siber güvenliğin farklı alanları ile ilgili ürün/marka bağımsız eğitimleri vererek bilgi ve becerileri geliştirmektir.

İş Bazlı Eğitimler | Barikat Akademi

Eğitim İçerikleri • Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
 • Ağ Güvenliği Eğitimi
 • Windows Güvenliği Eğitimi
 • Linux Güvenliği Eğitimi
 • DDoS Önleme Eğitimi Eğitimi
 • Sızma Testi Uzmanlığı / Pentest Eğitimi
 • Web Uygulama Güvenliği Eğitimi
 • Veritabanı Güvenliği Eğitimi
 • SOME Kurulum Eğitimi
 • Log Yönetimi ve SIEM ile Saldırı Tespiti Eğitimi
 • Dijital Adli Analiz Eğitimi
 • Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi
 • Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi
 • Yöneticiler için Siber Güvenlik Eğitimi
Kodu Seviye Süre (Gün) Eğitim Adı
E-101 1 2 Siber Güvenliğin Temelleri Eğitimi
E-102 1 2 Siber Saldırı Teknikleri Eğitimi
E-103 1 1 Siber Savunma Teknolojileri Eğitimi
E-104 1 1 Güvenli Yapılandırma  Denetimi Eğitimi
E-105 1 1 Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
E-106 1 1 Temel Kriptoloji
E-202 2 3 Windows Güvenliği Eğitimi
E-203 2 3 Linux Güvenliği Eğitimi
E-204 2 2 Veritabanı Güvenliği Eğitimi
E-205 2 2 Sanallaştırma Güvenliği Eğitimi
E-206 2 2 VoIP/Multimedia Sistemleri Güvenliği Eğitimi
E-201 2 3 Ağ Güvenliği Eğitimi
E-207 2 1 DDoS Önleme Eğitimi Eğitimi
E-208 2 2 Ağ Adli Analizi
E-209 2 2 Kablosuz Ağ Güvenliği
E-211 2 2 Sınır Koruma - Firewall Teknolojileri
E-212 2 2 Sınır Koruma - IDS/IPS Teknolojileri
E-221 2 5 Ağ Savunma Sistemleri Eğitimi (İleri Ağ Güvenliği  Eğitimi)
E-301 2 2 Güvenli Ağ Tasarımı Eğitimi
E-302 2 4 Sızma Testi Uzmanlığı / Pentest Eğitimi
E-303 2 4 Web Uygulama Güvenliği Eğitimi
E-307 3 4 İleri Seviye Network Pentest
E-308 3 3 Mobil Uygulama Pentest
E-321 2 2 Scripting / Güvenik Otomasyonu Eğitimi
E-322 3 2 Güvenlik için Powershell Scripting
E-323 3 2 Güvenlik için Python Scripting
E-331 3 2 Tersine Mühendislik (Reverse Engineering)
E-332 3 2 Exploit Geliştirme  Eğitimi
E-404 2 2 Olay Müdahale Eğitimi
E-405 3 3 Dijital Adli Analiz Eğitimi
E-406 3 2 Zararlı Yazılım Analizi Eğitimi
E-411 3 3 Windows Adli Analizi
E-412 3 3 Linux Adli Analizi
E-413 3 2 Hafıza Adli Analizi (Memory Forensics)
E-414 3 3 Mobil Zararlı Yazılım Analizi
E-401 2 1 SOME Kurulum Eğitimi
E-402 3 2 Log Yönetimi Eğitimi
E-403 3 3 SIEM ve Saldırı Tespiti Eğitimi
E-422 3 3 Network Security Monitoring (NSM)
E-423 3 3 SOC Analist Eğitimi
E-424 3 2 Siber Tehdit İstihbaratı Eğitimi
E-501 3 2 ISO 27001  Eğitimi
E-502 3 2 ISO 27002 : Uygulama Eğitimi
E-601 3 1 Yöneticiler için Siber Güvenlik Eğitimi