BDDK Eğitimleri

İletişime Geç

BDDK Eğitimleri

15 Mart 2020 Pazar günü yayınlanan 31069 sayılı resmi gazeteye göre Madde 33’te yer alan; Banka Personelinin Eğitilmesi ve Kaynak Tahsisi maddesi gereğince her yıl 20 saat BS Denetçi eğitimi almaları gerekmektedir.


Geçen maddeler gereği 20 saati (3 gün) kapsayan bu eğitim kapsamında yer alan başlıklar şu şekildedir;

• Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

• BS Denetim, Kontrol ve Yönetişimi

• Ağ Güvenliği Eğitimi

• Windows ve Linux Sıkılaştırma, Denetleme Eğitimi


Aynı Madde gereği 3 yılda en az 120 saat (15 Gün) kapsayan bu eğitim kapsamında yer alan başlıklar şu şekildedir;

• Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

• BS Denetim, Kontrol ve Yönetişimi

• Ağ güvenliği eğitimi

• Windows ve Linux Sıkılaştırma, Denetleme Eğitimi

• Güvenli Yazılım Geliştirme

• SOME Eğitimleri

- Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi

- Sızma Testleri Eğitimi

- DDoS Saldırı ve Koruma

- Olay Müdahale

- Sürekli Güvenlik İzleme

- Dijital Adli Analiz

- Malware Analizi


Diğer yandan Resmi Gazetede yer alan eğitimlerin başlıkları Barikat Akademi’de aşağıdaki başlıklarda yer almaktadır ve dilenirse sadece ihtiyaçlara özgü eğitim dizaynı yapılabilir;


Paket olarak ya da ayrı ayrı alacağınız bu eğitimler ile Madde 13, 15, 19, 22 ve 33 te geçen tüm yükümlülüklerinizi yerine getirmenize yardımcı olabiliriz.

• Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Bankalara özel ve bankacılıktaki senaryoların yer aldığı eğitimimizde son kullanıcıların farkındalıklarının arttırılması hedeflenmektedir.

• Windows Güvenliği Eğitimi

SANS Windows Security konuları baz alınarak hazırlanmış uygulamalı Windows güvenliği eğitimini kapsamaktadır.

• Linux Güvenliği Eğitimi

SANS ve LPI sıkılaştırma ve güvenlik konulara baz alınarak hazırlanmış uygulamalı Linux güvenliği eğitimini kapsamaktadır.

• Güvenli Yapılandırma Denetimi Eğitimi

İşletim sistemi bazlı güvenli yapılandırmalar nasıl yapılmalı ve denetimlerinde nasıl bir yol izlemeliyiz uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

• Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi

Yazılım geliştirme rolünde çalışan kişilere uygulamalı olarak hacker bakış açısının gösterilmesi ve buna karşın nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin kod olarak gösterilmesini kapsamaktadır. C#, .Net Core, Java ve PHP kod parçaları kullanılmaktadır. OWASP Top 10 özellikle uygulamalı olarak gösterilmektedir.

• Siber Güvenlik İş Gücü Yetiştirme Programı

Siber güvenlik dünyasında iş gücü yetiştirmek çok zor ve zaman açısından maliyetli bir iş, Barikat Akademi olarak oluşturduğumu rol bazlı eğitim içerikleriyle personellerinizin ihtiyaçlarına özel olarak eğitim oluşturuyoruz.

• SOME Eğitimleri

Ulaştırma Bakanlığının yayınladığı SOME rehberine göre hazırlanmış 5 ayrı başlıkta ve 20 gün süren bir eğitimdir.


Eğitimlerle ilgili detaylı bilgi almak için bilgi@barikatakademi.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.